צרו קשר
★ ★ ★ ★ ★ 30 לקוחות דירגו אותנו 5 מתוך 5. קראו מה היה להם לומר

דיני ביטוח

משרדנו מטפל בתביעות שונות של מבוטחים מול חברות ביטוח שמסרבות לשלם להם תגמולי ביטוח.

במיוחד יש לציין כי משך השנים טיפל משרדנו בהצלחה במספר תביעות של לקוחות שבוטחו בביטוח חיים, כאשר לאחר מותם סירבה חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח כנדרש, תוך שהיא טוענת כי במועד חתימת חוזה הביטוח הסתיר המבוטח פרטים בנוגע למצבו הבריאותי. למרות שבכל אותם המקרים נתברר כי המבוטח אכן חתם על טופס הצהרת בריאות שאינו כולל את מלוא הפרטים הרלבנטיים למצב בריאותו, הצליח משרדנו להביא לכך שהמבוטח יזכה בתביעתו.