צרו קשר
★ ★ ★ ★ ★ 30 לקוחות דירגו אותנו 5 מתוך 5. קראו מה היה להם לומר

רשויות מקומיות

משך השנים מייצג משרדנו באופן שוטף מספר רשויות מקומיות, דוגמת מועצה אזורית הגליל התחתון, מועצה מקומית כפר מנדא, ומועצה מקומית כפר קמא. לאותן הרשויות מספק משרדנו את כלל השירותים המשפטיים הרלבנטיים, ולרבות בתחום דיני המכרזים, דיני החוזים, דיני העבודה, דיני הרשויות המקומיות, ותוך שהוא מייצגן בכל ההליכים המשפטיים שהן היו צד להם.

כמו כן, במסגרת יצוגו את הרשויות המקומיות מספק להן משרדנו את כלל השירותים והליווי המשפטי הצריכים להטלת ולגביית המסים המוניציפאליים, ובכלל זה, ארנונה, היטלים ואגרות. בהקשר זה ראוי לציין כי משרדנו הוא שייצג את המועצה האזורית הגליל התחתון בהליך המשפטי התקדימי שננקט על ידה כנגד משרד הבטחון, לצורך חיובו בתשלום ארנונה בגין מחנות הצבא המחוזקים על ידו בתחומה.