צרו קשר
★ ★ ★ ★ ★ 34 לקוחות דירגו אותנו 5 מתוך 5. קראו מה היה להם לומר

ניתוח עיניים שבוצע ללא הסכמה מדעת

בפס"ד, שניתן -27.11.12 בביהמ"ש המחוזי בת"א (ע"א 26571-06-11), נדונה תביעת רשלנות רפואית עסקה בנסיבות הבאות:

 • דובר בניתוח להסרת משקפי רוחק ראיה (ניתוח "לאסיק"), שבוצע למטופל בן 42 בשנת 1999. הניתוח לא הביא לכל שיפור במצב רוחק הראיה, ובעקבותיו אף הופיעה פגיעה (שלא היתה קודם) בחדות הראיה שהתבטאה, כשלעצמה, ב-10%.
 • התברר כי במועד ביצועו, הניתוח היה חדשני (טרם ניתן אז לגביו אישור הFDA ).
 • בנוסף התברר שבמצבי רוחק ראיה משמעותיים (כמו במקרה של המטופל כאן שנזקק לעדשות משקפיים של +8, +7), ידוע שלאחר הניתוח המטופל עלול לחזור ולהזדקק למשקפיים מהר מהרגיל.
 • המטופל הוחתם על טופס ההסכמה לניתוח רק בבוקר הניתוח עצמו, וגם בשלב זה לא הוסבר לו כי הניתוח חדשני, וכי בהתחשב ברוחק הראיה המשמעותי שלו, צפוי שהוא יחזור ויזדקק למשקפיים במהירות יחסית לאחר הניתוח.
 • ביהמ"ש, שהכריע בתביעת רשלנות רפואית זו, קבע את הדברים הבאים:
 • נפסק כי רשלנות רפואית יכולה להתבטא לא רק בביצוע ניתוח, אלא גם בהסבר או במידע חסר שניתן למטופל לפני ביצוע ניתוח.
 • נפסק כי הרופא צריך היה לספק למטופל מידע מלא בנוגע לניתוח, חדשנותו, סיכוייו, וסיכוניו, ובפרט בשל רוחק הראיה המשמעותי שממנו סבל המטופל. אי מתן מידע זה היווה, כשלעצמו, רשלנות רפואית, וממילא הסכמתו של המטופל לניתוח לא היתה הסכמה מדעת.
 • בנוסף נפסק כי כאשר מדובר בניתוח אלקטיבי, קוסמטי, שאין בו צורך דחוף, על הרופא להעביר לעיון המטופל את טופס ההסכמה עוד קודם ליום הניתוח (ולא ביום הניתוח כפי שהיה כאן), וכי מחדל של רופא מלנהוג כך מהווה גם הוא רשלנות רפואית.
 • נפסק כי בנסיבות הענין ניתן להניח שאילו המידע הרלבנטי היה ניתן למטופל לפני הניתוח, הוא לא היה נותן הסכמתו לביצועו, וממילא היו נמנעים ממנו הכאב והסבל שהיו כרוכים בניתוח, וכן 10% הנכות שנגרמו בעקבותיו.
 • נפסק כי בהתאם להלכה העדכנית, כשמדובר בתביעת רשלנות רפואית כנ"ל יש לפסוק לזכות המטופל פיצוי משמעותי בגין עצם הפגיעה באוטונומיה שלו, וזאת בנוסף, לכל רכיבי הפיצוי האחרים.

בנסיבות המתוארות, במסגרת תביעת רשלנות רפואית זו נפסק למטופל פיצוי כולל בסך 215,000 ₪, שהורכב מרכיבי הפיצוי הבאים:

 • 100,000 ₪ פיצוי בגין עצם הפגיעה באוטונומיה.
 • 50,000 ₪ פיצוי בגין הכאב והסבל שבהם היה כרוך הניתוח.
 • 60,000 ₪ פיצוי גלובלי בגין פגיעה עתידית בכושר ההשתכרות (פיצוי זה נפסק למרות שנקבע כי לא הוכח שהשתכרות המטופל פחתה בפועל בעקבות הניתוח).
 • 5,000 ₪ פיצוי עבור החזר הוצאות רפואיות.
ייעוץ רשלנות רפואית
צרו עמנו קשר לקבלת ייעוץ משפטי ללא עלות »
מענה תוך 24 שעות • 100% דיסקרטיות