קרעים בדרגה 3-4 בלידה

קרעים בדרגה 3 ו-4 הינם קרעים מיילדותיים עמוקים שמערבים את סוגרי פי הטבעת.

קרעים כנ"ל שונים מהותית מקרעי לידה 'רגילים', ונחשבים לסיבוך מיילדותי חמור שיכול להשאיר את היולדת עם פגיעה קשה לצמיתות ביכולת השליטה בסוגרים.

קרע בדרגה 3 כולל קטגוריות שונות של קרעים של שרירי הסוגר האנאלי החיצוני ו/או הפנימי, ללא חדירה לרירית הרקטום.

קרע בדרגה 4 נחשב לקרע בדרגת החומרה הגבוהה ביותר, ומשמעו שהקרע הגיע וחדר הן את שריר הסוגר האנאלי החיצוני, הן את שריר הסוגר האנאלי הפנימי, והן את רירית הרקטום.

משרדנו הינו המשרד המוביל בישראל בייצוג יולדות עם קרע 3 ו-4, ובפס"ד שניתן בתיק של אחת מהן נפסק סכום הפיצוי הגבוה ביותר שנפסק עד היום בישראל ליולדת עם קרע כנ"ל (3.1 מליון ₪), ואף נקבע הסטנדרט הטיפולי הנדרש בנוגע לאופן בו יש לתקן קרעים כנ"ל לאחר הלידה.