א. שמואלי, רובינסקי ושות’ משרד עורכי דין (1)

077-8036706

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תביעות רשלנות רפואית

כל אדם נזקק בשלב זה או אחר של חייו לשירות רפואי. בדרך כלל, השירות הרפואי הניתן במוקדי הטיפול השונים בארץ, בתי חולים, קופות חולים ומוסדות נוספים המוסמכים למתן טיפול רפואי, הוא שירות אמין ואיכותי.

אנשי השירות הרפואי עושים את עבודתם נאמנה ומשתדלים לתת לציבור שירות  מקצועי ואישי על הצד הטוב ביותר. אך למרות זאת, בכל שנה מוגשות בישראל אלפי תביעות רשלנות רפואית. רשלנות רפואית היא לא רק טעות אנוש, אלא היא בראש ובראשונה פגיעה בזכותו הבסיסית ביותר של כל אדם לקבלת טיפול רפואי הולם במסגרת שירותי הבריאות בארץ.

לכן בכל מקרה שזכות יסודית זאת נפגעת, וכמובן נגרם נזק למטופל, תוכלו תמיד לתבוע את המוסד האחראי על כך באמצעות תביעת רשלנות רפואית.

תוכן עניינים

תביעות רשלנות רפואית בישראל

במהלך אחד מהפרקים בסדרת דרמת בית החולים הטלוויזיונית האמריקאית ER, טיפל ד"ר מארק גרין באשה צעירה אשר כרעה ללדת בחדר המיון של בית החולים.

בסופו של דבר נפטרה היולדת מיד לאחר צאת בנה לאוויר העולם, ומצלמות הטלוויזיה התמקדו ביגון המשפחה ובתגובת צוות בית החולים. זמן קצר אחר כך, וכמובן עוד בטרם הוגשה לבית המשפט תביעת רשלנות רפואית בלידה כנגד בית החולים, הוזמן ד"ר גרין להתייצב בפני סוללת עורכי הדין של בית החולים, וזאת על מנת להכין את הקרקע לתביעה שתוגש בעתיד כנגד בית החולים.

במעקב המצלמות אחר היערכות בית החולים להליכים משפטיים עתידיים, וזאת ימים ספורים לאחר מות היולדת – היה כדי לשקף מציאות מסוימת הרווחת בארה"ב, ככל שהדבר נוגע לריבוי תביעות רפואיות המוגשות על ידי חולים ומשפחותיהם, כנגד בתי החולים וכנגד הרופאים.

גידול בכמות תיקי תביעות רפואיות

מגמה זו, של תביעות רשלנות רפואית המוגשות בתכיפות הולכת וגדלה כנגד רופאים ובתי חולים, לא פסחה על ארצנו.

בשנים האחרונות, אנו עדים לגידול ניכר במספר הידיעות המתפרסמות בכלי התקשורת, והעוסקות במערכת היחסים שבין חולה – רופא – והמערכת המשפטית בישראל.

אם להשוות את המצב בתחום זה בישראל כיום מול המצב בעבר, הרי שבעבר מספרן של התביעות אשר הוגשו על ידי מטופלים כנגד רופאיהם ושל פסקי הדין אשר ניתנו בעניין זה – היה קטן בהרבה.

המגמה נובעת מהשינוי שחל בעניין זה בחברה הישראלית הצרכנית.

אם בעבר היה מטופל המגיע לבית חולים נותן עצמו בידי הרופאים מבלי לשאול כל שאלה ומבלי להעז ולשטוח כל בקשה, הרי שכיום הולך וגודל מספרם של החולים העומדים על זכותם לקבל מהרופא טיפול רפואי הולם, יחס מתאים, ואוזן קשבת. הכל – בליווי הסברים ברורים ומפורטים.

ראוי לדעת כי בהתאם לדין, וכיום קבוע הדבר במפורש בחוק זכויות החולה, זכאי כל מטופל "לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש".

בעניין זה אין שונה רופא מכל בעל מקצוע אחר המעניק משירותיו.

ככל בעל מקצוע נתון הרופא לביקורת בית המשפט, ובמקרה שתוגש תביעת מטופל כנגד רופא או בית חולים בגין רשלנות רפואית, יבחן בית המשפט האם עמד הטיפול שניתן לחולה על ידי הרופא בסטנדרט הרפואי הנדרש.

באלו תחומים מוגשות תביעות רפואיות?

היות שמחקרים אודות רשלנות רפואית בישראל אינם נערכים באופן תדיר, והיות שהליכים משפטיים רבים מסתיימים בפשרה בכפוף לסודיות, קשה להעריך מהם התחומים המרכזיים שבהם מוגשות תביעות רשלנות רפואית.

עם זאת, הניסיון, ובפרט במשרדנו, מלמד שהנושאים הבולטים הם: רשלנות רפואית בהריוןרשלנות רפואית בלידה, רשלנות רפואית בטיפול בילוד, בטיפול במחלת הסרטן, רשלנות בניתוחים ובפרט בתחום הפלסטיקה, רשלנות באבחון מחלה, רשלנות רפואית מצד רופא משפחה ורשלנות ברפואת חירום.

המכשולים בתיק תביעה רפואית

מספר אבני נגף עמדו בעבר בדרכם של מטופלים או בני משפחתם אשר חפצו להגיש לבית המשפט תביעת רשלנות רפואית שנעשתה לטענתם.

מסמכים רפואיים

המכשלה הראשונה שעמדה בעבר בדרכם של המטופלים אשר חפצו להגיש לבית המשפט תביעה כנגד בית החולים או הרופא אשר טיפלו בהם, נבעה מהקושי בהשגת אינפורמציה, וליתר דיוק מהקושי לקבל העתק מהמסמכים הרפואיים הנוגעים לעניינם.

כיצד יכול היה המטופל לגבש טענותיו ולהוכיח תביעתו, כאשר אין בידיו העתק מהמסמכים הרפואיים בהם תועד הטיפול שניתן לו?

לאורך השנים הקלה פסיקת בית המשפט העליון על בעיה זו, כאשר כיום קובע בעניין זה חוק זכויות החולה באופן מפורש כי על הרופא המטפל חלה החובה לרשום ולתעד בכתובים כל פרט הרלבנטי לטיפול בחולה.

החוק מוסיף וקובע את זכותו העקרונית (למעט במקרים חריגים) של כל מטופל לקבל מרופאו המטפל או מהמוסד הרפואי בו טופל העתק מהמסמכים הרפואיים המתייחסים אליו.

נמצא אם כן כי מכשול ראשון ורציני הוסר מדרכם של המטופלים החפצים להעמיד את הטיפול הרפואי שניתן להם לביקורת.

אולם, קושי זה לא היה הקושי היחיד בו נתקלו מטופלים בדרכם לבית המשפט…

מומחה רפואי

מטופלים רבים נתקלו בדרכם לבית המשפט בקושי באיתור מומחה רפואי אשר יתמוך בטענותיהם ויסכים להעמיד לביקורת את טיב או את דרך הטיפול הרפואי בו היה מדובר.

קושי זה מנע במקרים רבים הגשתן או בירורן של תביעות רשלנות רפואית מסוג זה, שכן בהיעדר מומחה רפואי אשר יתמוך בטענות המטופל, לא היה באפשרות המטופל לשכנע את בית המשפט בצדקת טענותיו.

ואולם, כיום עם גידול האוכלוסייה במדינת ישראל בכלל, ונוכח הגידול במספר הרופאים בפרט, בעיה זו אינה קשה כשהייתה.

במקרים רבים אין לעורכי דין כיום כל קושי באיתור מומחה רפואי אשר יסכים לעיין בחומר הרפואי הרלבנטי ולתת חוות דעת המעמידה לביקורת את הטיפול הרפואי שניתן למטופל על ידי רופא או בית חולים כזה או אחר.

יתר על כן, בעידן האינטרנט, אין כל בעיה ליצור במקרה מתאים קשר אף עם מומחים רפואיים בחו"ל אשר יחוו דעתם באשר לטיב או לדרך טיפול רפואי מסוים שניתן בארץ.

נמצא אם כן, כי שני המכשולים העיקריים אשר עמדו בדרכם של מטופלים לבית המשפט להגשת תביעות רפואיות כבר אינם מאיימים וכבדים עוד כבעבר.

כיצד ניתן להעריך סיכויים של תביעות רשלנות רפואית?

עורכי דין שעוסקים באופן קבוע בניהול תביעות רשלנות רפואית ואשר זה תחום התמחותם, כדוגמת עורכי הדין במשרדנו, יידעו לרוב להעריך את סיכויי התביעה.

זאת על בסיס הנתונים שיתקבלו על ידם מפי הלקוחות, הרישומים בתיקים הרפואיים של הלקוחות, ובחינתן של כלל העובדות הנוגעות לכלל המקרה ע"י מומחים רפואיים, ולרבות תוך בחינה של מאמרים וספרות רפואית במקרי הצורך.

חשוב להדגיש כי הצלחה בתביעת רשלנות רפואית לא יכולה להיות נבואה ברמה של 100%.

מושכלות ראשונים הן שכל אחד יודע כיצד הוא נכנס בשערי בית המשפט אך אף אחד לא יכול לצפות כיצד הוא ייצא משם.

נתבעי תביעות רפואיות מעמידים לצדם עורכי דין מצוינים שיודעים להדוף את טענות התביעה ומסתמכים על מומחים רפואיים מטעמם.

אי לכך, בדיקת כדאיות התביעה חייבת להיות (תרתי משמע) באזמל עדין, ולהתבצע על ידי עורך דין מקצועי ומנוסה.

עורכי דין אשר עוסקים בתחום הרשלנות הרפואית יידעו מתי לנהל משא ומתן ומתי יש "ללכת עד הסוף".

כמה ניתן לתבוע במסגרת תביעות רשלנות רפואית?

זוהי כמובן שאלת השאלות והיא תלויה בכל מקרה פרטני לגופו. ישנם מקרים שבהם נפסקים סכומים של כמה מאות אלפי שקלים ויש גם מקרים בהם נפסקים מיליוני שקלים. יחד עם זאת, חשוב לזכור שניתן לתבוע בגין שני נזקים עיקריים:

תביעות רשלנות

נזק מיוחד

כל ההוצאות שנגרמו לתובע מיום שבו הייתה עילה לתביעה ועד ליום בו הוגשה התביעה. לדוגמה, אובדן כושר עבודה, הוצאות רפואיות, סיעוד ועזרת צד שלישי, הוצאות בגין תרופות, אביזרים רפואיים, נסיעות וכדומה.

חשוב לשמור את הקבלות המקוריות על כל השירותים שמקבלים על מנת שיהיה אפשר לתבוע אותן בחזרה.

נזק כללי

כל ההוצאות והנזקים ממועד הגשת התביעה ואילך, וכן נזקים לא ממומנים כגון כאב וסבל.

יש לציין שלצורך חישוב פיצויי תביעות רפואיות של חלק מראשי הנזק הנ"ל, משתמשים בנוסחה המתבססת על טבלאות היוון.

כעיקרון, ככל שגילו של התובע הינו צעיר יותר, וככל שהוא יסבול מהנזק שנים רבות יותר, כך סכום הפיצויים יהיה גבוה יותר.

הסכמה מדעת

הסוגיה הראשונה בנוגע לרשלנות רפואית קשורה למושג המשפטי-רפואי: הסכמה מדעת.

על הרופא המטפל מוטלת האחריות לפרט בפני החולה את המכלול השלם של כל המידע הרפואי בנוגע להליך אותו עליו לעבור. המידע כולל, סיכונים, סיכויי הצלחה, תופעות לוואי, תקופת התאוששות ודרכי החלמה.

הדבר מרכזי בנוגע להסכמה מדעת הוא בירור של הרופא המטפל עם המטופל את מידת הבנתו את המידע שנמסר לו – על הרופא לוודא שהמטופל מבין את כל ההשלכות של הטיפול והוא מודע לנאמר לו ולמשמעות של הסיכונים השונים.

תביעות רשלנות רפואית מוגשות בהקשר של הסכמה מדעת במקרה שבו פרטיו של ההליך הרפואי לא הוסברו במלואם לחולה, וישנו קשר סיבתי בין הנזקים אשר נגרמו למטופל לבין הרשלנות של הצוות הרפואי.

הליך הגשת תביעת רשלנות רפואית

שלבי התהליך של הגשת תביעות רפואיות כוללים: איסוף כל החומר הרפואי, פנייה לקבלת חוות דעת מרופא מומחה והגשת תביעה לבית המשפט המתאים.

בית המשפט נקבע בהתאם לגובה הפיצויים.

איסוף חומרים

איסוף כל החומר הרפואי בנוגע לרשלנות הרפואית הוא הכרחי לשם הגשת התביעה. עליכם להצטייד בכל החומר הרלוונטי, אותו כמובן אתם זכאים לקבל מהרופא או המוסד הרפואי שטיפל בכם.

לאחר השגת כל החומר הרפואי עליכם לפנות לרופא מומחה לשם קבלת חוות דעת. רופא מומחה הוא כל רופא בכיר שתחום התמחותו הוא באותו תחום של הרשלנות הנטענת.

חוות דעת

חשוב מאוד להביא בפני המומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים.

מסמכים אלו, שיעמדו תחילה לבדיקת עורך הדין, גם יעזרו לו להקדים ולהעריך האם יש סיכוי להצלחת התביעה עוד בזמן פגישת הייעוץ הראשונית (למרות שלעיתים ייתכן כי רק לאחר חוות הדעת הראשונית מטעם המומחה ניתן יהיה להעריך זאת).

בחוות דעת זו יסקור המומחה הרפואי הנשכר על ידי עורך הדין את המקרה הפרטני של המטופל, תוך כדי סקירת כל המסמכים הרלוונטיים ותוך שימוש בספרות המקצועית המעודכנת.

חוות הדעת הרפואית מוכרחה להיות מנומקת ומקצועית. כך, למשל, תביעת רשלנות רפואית שעניינה רשלנות רפואית בלידה צריכה להסתמך על חוות דעת של מומחה למיילדות, בעוד שתביעה שעניינה ברשלנות רפואית בטיפול בילוד תסתמך על חוות דעת מומחה ניאוטולוגיה.

מעבר להתאמת תחום מומחיות המומחה לנדרש בתיק, חשוב שהמומחה יידע לעמוד בבית המשפט בחקירה נגדית.

הליך איתור המומחה הרלבנטי לתיק נעשה, אפוא, במשרדנו ע"י עורכי שעוסקים ובקיאים בתחום, שנסמכים על ניסיונם והיכרותם את דרך עבודתם המומחים השונים הפועלים בישראל.

העלות של ההליך של בקשת חוות דעת מרופא מומחה היא יקרה ועלולה להסתכם באלפי שקלים. אך אין אפשרות לוותר על ההליך והוא הכרחי לשם קבלת התביעה.

הגשת התביעה

השלב האחרון הוא הגשת התביעה לבית המשפט המתאים. תביעה אזרחית עד לסכום של 2.5 מיליון שקל תוגש לבית משפט השלום, תביעה מעבר לסכום זה תוגש לבית המשפט המחוזי.

פשרה וגישור בתיקי תביעות רשלנות רפואית

לבד מהאפשרות בה תביעת רשלנות רפואית תסתיים בפסק דין מכריע, קיימת האפשרות כי במהלכה יושג בין הצדדים הסכם פשרה או הסכם גישור מחוץ לכותלי בית המשפט.

תביעות רשלנות רפואית מסתיימות פעמים רבות בהסכמי פשרה, וזאת הן משום שפעמים רבות הנתבעים יודעים שנפלה רשלנות במעשיהם ולפיכך רצונם להימנע מפס"ד שבו ייכתבו ויתפרסמו הדברים, הן משום שהצדדים רוצים לחסוך זמן, טרחה וכסף, והן מכיוון שלעתים הפשרה היא הדרך הנכונה ביותר בנסיבות העניין.

עורכי דין רשלנות רפואית יידעו כיצד להתייחס להצעות פשרה, מתי להציע הצעות פשרה, איך לנהל נכון משא ומתן עם הצד השני והאם בסיטואציה הנוכחית כדאי לא לוותר על פחות מפסק דין חלוט.

ההחלטה בדבר הפשרה נתונה כמובן ללקוח אך משרדנו יעניק לכל אורך הדרך ייעוץ משפטי מקצועי כדי להעריך כדאיות כל הצעת הפשרה שעולה.

יתרונם של הסכמי הפשרה הוא בקיצור ההמתנה לסיום ההליך השיפוטי, ובסיומו של העניין בהסכמה המתבססת על הערכתו של כל צד את הסיכון והסיכוי שבתיק.

כמובן, שחשוב מאוד להיעזר בעורך דין אשר יוכל לנהל את המשא ומתן כנגד הנתבעים ולייצג את התובע בצורה הטובה ביותר.

פנייה לעורך דין רשלנות רפואית

הגשת תביעת רשלנות רפואית היא הליך מורכב ומסובך, ולעתים כרוך במידע שיכול להיות חסר לכם לשם תכנון נכון של תהליך התביעה.

עורך דין רשלנות רפואית, הוא עורך דין שזהו תחום התמחותו המרכזי. עורך דין המתמחה בניהול תביעות בנוגע לרשלנות רפואית היכול לעזור לכם לקבל את התשלום המלא עבור התביעה.

תביעות רשלנות רפואית מצריכות ידע מקצועי רב – הן ידע משפטי והן ידע רפואי. השילוב בין שני סוגי הידע הוא היוצר את תחום ההתמחות המיוחד של עורכי הדין המומחים לנושא.

הסכמי שכר הטרחה בתיקי תביעות רשלנות רפואית

שעות העבודה שמושקעות ע"י עורכי דין בתיקים של תביעות רפואיות הינן מרובות. השיטה הנהוגה, כולל במשרדנו, הינה לגזור את שכר טרחתם של אותם עורכי דין באחוזים מסכום הפיצוי.

הסכמי שכר טרחה שמבוססים על מודל זה מבקשים לספק מענה לשני היבטים.

מצד אחד, רשלנות רפואית היא עילה לתביעה כנגד רופאים ומוסדות בריאות עתירי תקציבים כמו בתי חולים, קופות חולים וכדומה. כלומר, הסכם שכר טרחה שהינו נגזרת של סכום הפיצוי מקל על התובע לקבל את יומו בבית המשפט שכן אין הוא נדרש לשלם מראש את שכר הטרחה לעורכי הדין שייצגו אותו.

מצד שני, כאשר שכר הטרחה נקבע בהתאם להצלחה בתיק המוטיבציה והנכונות של עורכי הדין להיאבק למען הלקוח גדלה והיא חופפת אחד לאחד לרצונו של הלקוח לזכות בתיק.

במקום לצעוד את הדרך הקשה לבד, זאת לאחר הפגיעה הקשה שעברתם כתוצאה מהרשלנות, תוכלו להיעזר באיש מקצוע שיצעד אתכם לאורך כל הדרך.