א. שמואלי, רובינסקי ושות’ משרד עורכי דין (1)
חיפוש
Close this search box.

רשלנות רפואית בהריון

תקופת ההריון כרוכה מטבעה בהתרגשות, חששות, וציפיה ללידה של תינוק בריא. לעיתים, כתוצאה מטיפול או מעקב בסטנדרט לא סביר של הצוות הרפואי שליווה את האישה ההרה, נגרם לאישה או ליילוד נזק. במקרים אחרים, המעקב או הטיפול הלא תקינים יגרמו לכך שפגם או מום עוברי לא יאותר על אף שניתן היה לאתרו מבעד מועד. במקרים מסוג זה ישנה עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית בהריון שיכולה לזכות בפיצוי כספי משמעותי ביותר. ריכזנו את כל מה שצריך לדעת במקרים מסוג זה במאמר הבא.

משרד עורכי הדין א. שמואלי מתמחה בתביעות של רשלנות רפואית בהריון.

תביעות רשלנות רפואית בהריון הן מקרה ספציפי של רשלנות רפואית, וכוללות מקרים של חוסר אבחון (או חוסר אבחון בזמן) של בעיות שצצות במהלך ההיריון אצל האם או העובר, וזאת בין בשל בדיקות שבוצעו באופן רשלני, או לא בוצעו בכלל, ובין בשל ניהול רשלני של מעקב ההיריון (למשל מעקב הריון שבוצע בתכיפות בלתי מספקת או שלא בהתאמה לרמת הסיכון).

רשלנות רפואית בהריון יכולה לגרום לפטירה של עובר, שאותה ניתן היה למנוע, או ללידה של עובר עם נזק מוחי שאותו ניתן היה למנוע (למשל ע"י חילוץ מוקדם), או ללידה של עובר שסובל מפגם או תסמונת שאותה ניתן וצריך היה לזהות עוד במהלך ההריון ולמונעה ע"י ביצוע הפלה (תביעה כנ"ל מכונה הולדה בעוולה).

מהי רשלנות רפואית בהריון

בתקופת ההריון האישה ההרה מלווה על ידי צוותים רפואיים וסיעודיים ונדרש לעשות לא מעט בדיקות שמטרתן להבטיח, ככל הניתן, את בריאות ותקינות מצב האם והעובר. חלק מהבדיקות הינן בדיקות סקר, חלק מיועדות להריונות מסויימים, חלק נכללות בסל הבריאות, וחלק ניתן לעשות באופן פרטי בלבד. ככלל, מה שנדרש מהגורמים שמעורבים במעקב ההריון זה להפנות את האשה ההרה לכל הבדיקות והיעוצים שמתאימים למצבה, לבצע ולפענח כנדרש כל בדיקה, לדאוג לעדכן את האשה בתוצאות כל בדיקה, ולהפנות לכל בדיקה נוספת ככל הנדרש. בנוסף, יש להביא לידיעת האשה ההרה גם את הבדיקות הנוספות שניתן לעשות רק באופן פרטי וזאת כדי שתבחר אם רצונה לעשות גם אותן.

לעיתים, המעקב הליווי והטיפול הרפואיים שניתנים לאישה ההרה במהלך ההריון חורגים מגדר הסטנדרט. הדבר יכולה להתבטא ברשלנות בביצוע או בפענוח הבדיקה עצמה, באי הפניה לבדיקה או יעוץ רלבנטיים, או בחוסר מתן מידע לגבי אפשרות לעשות בדיקה מסוימת. כל אלו עלולים להסתיים בנזק לאישה או לעובר שלה, וככאלו מקימים עילה להגשת תביעה על רשלנות רפואית בהריון.

רשלנות בהריון חלה כאשר אנשי צוות רפואי פעלו באופן שחורג מסטנדרט 'הרופא הסביר' שחל באותן נסיבות, וכאשר בעקבות פעולה או מחדל כנ"ל נגרם או לא מתגלה בעתו נזק לאישה ההרה או לעובר שלה. לצורך הוכחת תביעת רשלנות רפואית בהריון על התביעה להוכיח 3 יסודות: התרשלות של מי מהצוות  הרפואי, נזק שנגרם לאישה ההרה או לעובר שלה, וקשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק שנגרם. ללא הוכחת כל שלושת היסודות תביעת הרשלנות בהריון תדחה והיא לא תקנה פיצוי כספי כלשהו.

רשלנות במעקב הריון יכולה להיות קשורה לכל התהליך של המעקב החל מאי הפניית האם לביצוע בדיקה נדרשת, אי מתן הסבר בנוגע לחשיבות של בדיקה, אי מתן מידע בנוגע לאפשרות לביצוע בדיקה מסוימת, רשלנות בביצוע הבדיקה עצמה, רשלנות בתיעוד הבדיקה, רשלנות בפענוח הבדיקה, התייחסות לא נכונה לממצאי הבדיקה, אי אבחון של תסמונת או מום.

רשלנות במעקב הריון יכולה להיות קשורה גם להעדר מתן הנחיות על ידי הרופא האחראי על המעקב בנוגע לאופן התנהלות האישה ההרה במהלך ההריון כגון הימנעות מעישון, שמירה על תזונה בריאה ומאוזנת, חובת ביצוע מעקב הריון, חובת נטילת חומצה פולית, ברזל ותוספים שונים. אי מתן הנחיות מפורשות מבעוד מועד עלול להוביל לנזק ובעקבותיו להגשת תביעה כנגד אותו רופא שהתרשל.

רשלנות רפואית במעקב הריון יכולה להתבטא גם בחוסר במעקב והשגחה אחר הריון בסיכון. הרקע להריון בסיכון יכול להיות מגוון גורמים החל ממחלות רקע של האם, גילה המתקדם של האם, משקל גבוה ועוד נסיבות, לרבות נסיבות עובריות. הריון בסיכון מצריך התייחסות מיוחדת שכן קיים סיכון מוגבר לאם ו/או לעובר שלה. העדר תשומת לב מיוחדת, העדר אבחון של הריון בסיכון, או ניתוח לא נכון של תוצאות הבדיקות, או אי הפנייה לבדיקות נוספות שנדרשו, עלול להוביל לעילת תביעה כנגד הצוות הרפואי שהפר את חובת הזהירות המוטלת עליו.

יתכנו מקרים רבים ונוספים של רשלנות בהריון. אם המקרה האישי שלך אינו תואם את אחד מהסוגים הנ"ל, עדיין אין זה אומר שלא מדובר ברשלנות רפואית. תמיד מומלץ להיוועץ עם עורך דין רשלנות רפואית בהריון על מנת לקבל את תמונת המצב המשפטית המלאה.

לאור המגוון הרחב של התרחישים האפשריים ישנם לא מעט סוגים של סוגי רשלנות בהריון, על כך נרחיב להלן.

3 סוגי תביעות רשלנות רפואית בהריון

תביעות על רשלנות בהריון אשר הביאה לחוסר אבחון (או לחוסר אבחון בזמן) של בעיה אימהית (למשל: רעלת הריון) או עוברית (למשל: פיגור גדילה תוך רחמי או מצוקה עוברית) שבהן ניתן היה לטפל, ולרבות ע"י ביצוע לידה מוקדמת.

הרשלנות במקרים הנ"ל גורמת לידה של תינוק עם נכות, והטענה שעומדת בבסיס תביעה מסוג זה של רשלנות בהריון הינה שאילו הבעיה הייתה מאובחנת בזמן, היה ניתן לפעול באופן שיביא בסופו של דבר ללידה של תינוק בריא, ולא פגוע.

תביעות אלה מוגשות בשם הילוד, וככאלו ניתן, כעיקרון, להגישן עד הגיעו של הילוד לגיל 25 שנים.

תביעות שמתייחסות לעובר שנפטר ברחם אמו עקב אי זיהוי גורם סיכון ואי חילוץ מוקדם, ושמבוססות על הטענה שלולא אותה רשלנות רפואית בהריון ניתן היה להקדים ולחלץ את העובר בניתוח קיסרי וע"י כך למנוע את פטירתו.

תביעות אלה מוגשות ע"י הורי העובר, וככאלו ניתן, כעיקרון, להגישן בתוך 7 שנים ממועד פטירת העובר.

תביעות על רשלנות בהריון שמתייחסות לתינוק שסובל ממום או ממחלה שאותם לא ניתן היה למנוע, ונוגעות לבדיקות שבוצעו במהלך ההריון באופן רשלני (או לא בוצעו כלל), ואשר הביאו לחוסר אבחנה של מום עוברי בסיסי.

המדובר, למשל, בתביעות בנוגע לביצוע לקוי או לאי ביצוע של סקירות מערכות, לאי ביצוען של בדיקות גנטיות, וכיוב' בדיקות שיש בהן כדי לאתר מומים עובריים כבר במהלך ההריון.

תביעות מסוג זה מכונות תביעות של "הולדה בעוולה", ובבסיסן עומדת הטענה כי לולא הרשלנות הרפואית, המום העוברי היה מאובחן כבר במהלך ההיריון, וההורים היו מפסיקים את ההיריון, ובדרך זו מונעים מילדם, ומעצמם, את הסבל והנזק הכרוך בחיים עם מום.

תביעות אלה מוגשות בשם ההורים בעילת הולדה בעוולה, וככאלו ניתן, כעיקרון, להגישן בתוך 7 שנים ממועד הלידה.

(ראו בהמשך: פירוט ודוגמאות לתביעות של הולדה בעוולה)

כנגד מי תוגש התביעה?

ובכן כל מקרה והנסיבות הספציפיות שלו. ככלל, הנתבעים הפוטנציאלים יהיו הגורם הרפואי שבמסגרתו בוצע מעקב ההריון או הבדיקה הספציפית המדוברת – בין אם מדובר בקופת חולים, בית חולים (ממשלתי או כזה שייך לקופ"ח) או מרכז רפואי פרטי אחר. בנוסף, במידה ומדובר ברופא שעבד באופן פרטי, סביר כי התביעה תוגש כנגד הרופא שביצע את הטיפול. לרוב ההתנהלות המשפטית תבוצע מול חברות הביטוח של אותם גורמים רפואיים. 

דוגמאות לתביעות רשלנות רפואית בהריון

להלן מס' דוגמאות לתביעות בולטות כנ"ל שטופלו בהצלחה במשרדנו.

במשרדנו מנוהלות תביעות שונות של רשלנות רפואית בהריון שהתבטאה בכך שבמהלך מעקב ההריון לא זוהתה (או זוהתה ולא קיבלה התייחסות מתאימה) פתולוגיה אימהית או עוברית (למשל: תופעה של פיגור גדילה תוך רחמי [IUGR] שהלכה והחמירה או תופעה של רעלת הריון שהלכה והחריפה).

כתוצאה מכך, לא אובחנה בזמן מצוקה עוברית שהלכה והחריפה על רקע אותה פתולוגיה, חילוצו של העובר נעשה באיחור, וכאשר הוא כבר חולץ, הוא היה במצב קשה, וסבל בהמשך מפגיעה מוחית בלתי הפיכה, ובפרט שיתוק מוחין – CP  – ונכות מוטורית וקוגניטיבית.

ויודגש: המשותף לכל התביעות הנ"ל הינו שלולא אותה רשלנות רפואית, ואילו היו מקדימים ומחלצים את העובר מהרחם, ניתן היה למנוע את הפגיעה שנגרמה לו.

לצד האמור, מנוהלות במשרדנו תביעות של רשלנות רפואית בהריון שהובילו לפטירה עוברית (לידה שקטה), כלומר למצב שבו התינוק נפטר עוד ברחם אמו.

כך, טופלה במשרדנו תביעה של אשה שסבלה במהלך ההריון מכולסטזיס של הריון, וילדה בסופו של דבר עובר מת בשבוע 33 להריון בשל כך שבביה"ח לא ניתנה התייחסות מתאימה לסיכון העוברי המוגבר שנגזר מסיטואציה זו.

תביעה תקדימית נוספת של פטירה עוברית שמטופלת במשרדנו נוגעת לאשה שהרתה לראשונה בסמוך לגיל 40, וששוחררה מהמיון המיילדותי בשבוע 39+ למרות שפנתה לשם בשל תחושה מופחתת של תנועות עובר, ולמרות שבגיל אימהי מבוגר הסיכון לפטירה עוברית גבוה משמעותית.

בשיחרורה מהמיון נאמר לאשה ש"הכל תקין" והיא התבקשה לחזור לביקורת בחלוף 3 ימים, מבלי שהובא לידיעתה דבר בנוגע לסיכון המוגבר שבו נמצא עוברה, ומבלי שהועמדה בפניה ולו האופציה להתאשפז לייזום לידה או למעקב.

כאשר היא חזרה למיון המיילדותי, לאחר יומיים, נתברר כי בינתיים העוברית נפטרה ברחמה.

פסה"ד בתיק תקדימי זה, שעניינו בהתייחסות להריון של נשים מבוגרות, אמור להינתן בכל יום.

זה המקום לציין כי במסגרת אחד התיקים הנ"ל שטופלו במשרדנו נפסק לזכות ההורים סכום הפיצוי הגבוה ביותר שנפסק עד היום בישראל עבור פטירה של עובר.

רבות מהתביעות שעניינן רשלנות רפואית בהריון נוגעות לסיטואציה שבה האם (או בן זוגה) אינה מופנית במהלך ההריון לביצוע בדיקה רלבנטית או אינה מקבלת מידע על אפשרותה לבצע בדיקה רלבנטית וחשובה (ולו באופן פרטי), כשלאחר הלידה מתברר כי באותה בדיקה היה כדי לזהות אצל העובר מום או תסמונת חשוכי מרפא.

במקרים אחרים, האם מבצעת במהלך ההריון את הבדיקה הרלבנטית, אלא שבדיעבד מתברר כי הבדיקה לא פוענחה או לא בוצעה כנדרש, ולפיכך הניבה תוצאה שגויה. בנסיבות אלו, ובשל תוצאת הבדיקה השגויה, נמנע מההורים מלדעת, כבר במהלך ההריון, על כך שילדם חולה במחלה או לוקה במום חשוך מרפא, וממילא נמנעה מהם את הזכות להחליט להפסיק את ההריון ולמנוע את לידתו לעולם של ילד עם פגיעה כנ"ל.

להלן מס' דוגמאות של תביעות רשלנות רפואית כנ"ל, תביעות שנקראות תביעות הולדה בעוולה, שטופלו על ידינו.

במקרה של התביעה הנ"ל שמטופלת במשרדנו, הרופא שביצע את מעקב ההריון נמנע מלהפנות אשה לבדיקת דם סרולוגית ל-CMV וזאת למרות נסיבות רלבנטיות לעניין זה, ובכללן: (א) בדיקות קודמות שהצביעו על כך שמדובר באשה שהינה סרונגטיבית ל-CMV; (ב) מדובר באשה שמטפלת בבית בילדה בת שנתיים ושככזו חשופה במיוחד לסיכון בהידבקות ראשונית ב-CMV; (ג) היתה לאשה מחלת חום במהלך ההריון; (ד) בטרימסטר האחרון להריון אובחן פיגור גדילה תוך רחמי ומיעוט מי שפיר. לאחר הלידה התינוקת נכשלה בבדיקות סקר שמיעה, ואז נתברר כי היא נדבקה מאמה ב-CMV במהלך ההריון, וכי בשל האמור היא סובלת מחירשות ומפגיעה נוירולוגית.

התביעה במקרה זה הינה תביעת ההורים שמתבססת על הטענה שלולא אותה רשלנות רפואית בהריון, היתה מאובחנת העובדה שהאם נדבקה בסמוך לתחילת ההריון ב-CMV, וכי הנגיף עבר ממנה לעוברית, וכי בשל הפרוגנוזה העוברית הקשה בנסיבות כנ"ל, ההורים היו מפסיקים את ההריון.

במשרדנו טופלו עד היום בהצלחה מס' תביעות של הורים שלהם נולדו, עקב רשלנות רפואית בהריון, ילדים עם תסמונת X  שביר. במקרה אחד המדובר היה באשה, שלה אחות צעירה עם עיכוב ובעיות פסיכומוטוריות, אינה מופנית במהלך ההריון לבדיקה אבחנתית לתסמונת X שביר, ואף אינה מקבלת מהרופא שלה ולו מידע בנוגע לאפשרות לבצע באופן פרטי בדיקת סקר שתאבחן אם היא נשאית של התסמונת הנ"ל (הבהרה: בתקופה שבה נעשה אותו מעקב הריון, בדיקת הסקר לתסמונת X שביר טרם הוכנסה לסל הבריאות). לאחר הלידה מתברר כי הילד שנולד חולה בתסמונת X שביר, וכי כתוצאה מכך הוא סובל ממפיגור מוחי ומאוטיזם.

התביעה שהגשנו במקרה זה נתבססה על הטענה שאלמלא אותה רשלנות רפואית בהריון, היותה של האם נשאית של תסמונת ה-X השביר, והיותו של העובר חולה בתסמונת היו מאובחנים כבר במהלך ההריון, כשבנסיבות אלו האם היתה מפסיקה את ההריון מונעת ע"י כך את הולדתו לעולם של בנה הלוקה בפיגור.

במקרה נוסף, המדובר היה באשה שבצעה במהלך ההריון בדיקה גנטית שתאבחן אם הינה נשאית של תסמונת X שביר. תוצאת הבדיקה היתה תקינה, ובהסתמך עליה לא בוצעה לאשה בדיקת מי שפיר על מנת לזהות אם עובריה חולים בתסמונת גנטית זו. בדיעבד, שנים לאחר הלידה, משנתברר כי העוברים שנולדו סובלים מתסמונת X שביר, נתברר כי תוצאת הבדיקה הגנטית הנ"ל שבוצעה לאשה במהלך הריונם, היה שגויה.

אחת מתביעות ההולדה בעוולה שנוהלו בהקשר זה ע"י משרדנו עסקה בבדיקת מי שפיר שבוצעה כדי לבדוק אם העובר חולה במחלת תלסמיה (הצורך בביצוע הבדיקה התעורר עקב המידע כי שני ההורים נשאי תלסמיה).

תוצאת הבדיקה היתה תקינה, כלומר העובר נמצא בריא. בפועל, מספר חודשים לאחר הלידה התברר כי הוא חולה בתלסמיה, וכי בשל כשל בביצוע בדיקת המעבדה, תשובתה היתה שגויה.

משרדנו הגיש בשם ההורים תביעת רשלנות רפואית בהריון בהתבסס על הטענה כי לולא הבדיקה השגויה, ההורים היו מפסיקים את ההריון.

רבות מתביעות רשלנות רפואית בהריון שמטופלות במשרדנו נוגעות לרשלנות בביצוע בדיקות הדמיה הריוניות – בין שהמדובר ברשלנות בביצוע בדיקת אולטרא סאונד של סקירת מערכות ובין שהמדובר ברשלנות בביצוע בדיקת MRI של מוח העובר.

הבסיס המשותף לאותן תביעות הינו הטענה לכשל בביצוע או בפענוח בדיקת ההדמיה הרלבנטית, כשל שהביא לכך שהרופא פספס אבחנת מום עוברי, וממילא מנע מההורים מלהחליט אם רצונם להמשיך את ההריון ולהביא לעולם ילד עם פגיעה משמעותית, אם לאו.

חלק נכבד מהתביעות הנ"ל שטופלו במשרדנו נגעו למומים מוחיים מבניים שהוחמצו בשל רשלנות רפואית בביצוע או בפענוח סקירת מערכות או MRI של מוח העובר.

תביעות אחרות שטופלו בהקשר זה במשרדנו עסקו במומים גופניים אחרים, שהוחמצו אף הם בשל רשלנות בביצוע או בפענוח בדיקות הדמיה כנ"ל (דוגמת מיקרוטיה או תסמונות גנטיות שמערבות עיוות של איזה מאיברי הגוף).

לסיכום, רשלנות רפואית במעקב הריון יכולה להיגרם במהלך כל שלבי ההריון והבדיקות שלו על ידי התרשלות הצוות הרפואי אשר טיפל באישה ההרה. הנזק שיכול להיגרם לאם או לעובר עלולים להיות בלתי הפיכים. הוכחת הקשר הסיבתי בין הפרת חובת הזהירות לבין הנזק מקנה עילת תביעה ואף פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם ככל והתביעה תוכח. מומלץ להיוועץ עם עורך דין רשלנות רפואית בהריון בהקדם האפשרי על מנת לבחון את נסיבות המקרה ולהעריך את סיכויי התביעה.

משרד עורכי דין א. שמואלי הוא משרד בעל ניסיון רב בייצוג נשים אבות וילודים במסגרת תביעת רשלנות רפואית בהריון, לרבות רשלנות במעקב ההריון, הולדה בעוולה, הריון בעוולה ועוד סוגים שונים של רשלנות בהריון. כספי הפיצויים אשר יכולים להיפסק בסוג זה של תביעות רשלנות רפואית בהריון יכולים להיות גבוהים ומשמעותיים ביותר ויש בהם להקל על הקושי הכלכלי הרב שנגרם כתוצאה מרשלנות בהריון. פנו בהקדם אל משרד א. שמואלי על מנת לקבל תמונת מצב מלאה, להעריך את סיכויי התביעה ולמצות את זכויותיכן.

תביעות רשלנות רפואית בהריון של המשרד

ומאמרים בנושא