רשלנות רפואית בהריון

משרד עורכי הדין א. שמואלי מתמחה בתביעות של רשלנות רפואית בהריון.

תביעות רשלנות רפואית בהריון הן מקרה ספציפי של רשלנות רפואית, וכוללות מקרים של חוסר אבחון (או חוסר אבחון בזמן) של בעיות שצצות במהלך ההיריון אצל האם או העובר, וזאת בין בשל בדיקות שבוצעו באופן רשלני, או לא בוצעו בכלל, ובין בשל ניהול רשלני של מעקב ההיריון (למשל מעקב הריון שבוצע בתכיפות בלתי מספקת או שלא בהתאמה לרמת הסיכון).

רשלנות רפואית בהריון יכולה לגרום לפטירה של עובר, שאותה ניתן היה למנוע, או ללידה של עובר עם נזק מוחי שאותו ניתן היה למנוע (למשל ע"י חילוץ מוקדם), או ללידה של עובר שסובל מפגם או תסמונת שאותה ניתן וצריך היה לזהות עוד במהלך ההריון ולמונעה ע"י ביצוע הפלה (תביעה כנ"ל מכונה הולדה בעוולה).

3 סוגי תביעות רשלנות רפואית בהריון

רשלנות בהריון שגרמה ללידת תינוק פגוע

תביעות על רשלנות בהריון אשר הביאה לחוסר אבחון (או לחוסר אבחון בזמן) של בעיה אימהית (למשל: רעלת הריון) או עוברית (למשל: פיגור גדילה תוך רחמי או מצוקה עוברית) שבהן ניתן היה לטפל, ולרבות ע"י ביצוע לידה מוקדמת.

הרשלנות במקרים הנ"ל גורמת לידה של תינוק עם נכות, והטענה שעומדת בבסיס תביעה מסוג זה של רשלנות בהריון הינה שאילו הבעיה הייתה מאובחנת בזמן, היה ניתן לפעול באופן שיביא בסופו של דבר ללידה של תינוק בריא, ולא פגוע.

תביעות אלה מוגשות בשם הילוד, וככאלו ניתן, כעיקרון, להגישן עד הגיעו של הילוד לגיל 25 שנים.

רשלנות בהריון שגרמה לפטירה עוברית

תביעות שמתייחסות לעובר שנפטר ברחם אמו עקב אי זיהוי גורם סיכון ואי חילוץ מוקדם, ושמבוססות על הטענה שלולא אותה רשלנות רפואית בהריון ניתן היה להקדים ולחלץ את העובר בניתוח קיסרי וע"י כך למנוע את פטירתו.

תביעות אלה מוגשות ע"י הורי העובר, וככאלו ניתן, כעיקרון, להגישן בתוך 7 שנים ממועד פטירת העובר.

רשלנות בהריון מסוג הולדה בעוולה

תביעות על רשלנות בהריון שמתייחסות לתינוק שסובל ממום או ממחלה שאותם לא ניתן היה למנוע, ונוגעות לבדיקות שבוצעו במהלך ההריון באופן רשלני (או לא בוצעו כלל), ואשר הביאו לחוסר אבחנה של מום עוברי בסיסי.

המדובר, למשל, בתביעות בנוגע לביצוע לקוי או לאי ביצוע של סקירות מערכות, לאי ביצוען של בדיקות גנטיות, וכיוב' בדיקות שיש בהן כדי לאתר מומים עובריים כבר במהלך ההריון.

תביעות מסוג זה מכונות תביעות של "הולדה בעוולה", ובבסיסן עומדת הטענה כי לולא הרשלנות הרפואית, המום העוברי היה מאובחן כבר במהלך ההיריון, וההורים היו מפסיקים את ההיריון, ובדרך זו מונעים מילדם, ומעצמם, את הסבל והנזק הכרוך בחיים עם מום.

תביעות אלה מוגשות בשם ההורים בעילת הולדה בעוולה, וככאלו ניתן, כעיקרון, להגישן בתוך 7 שנים ממועד הלידה.

(ראו בהמשך: פירוט ודוגמאות לתביעות של הולדה בעוולה)

דוגמאות לתביעות רשלנות רפואית בהריון

להלן מס' דוגמאות לתביעות בולטות כנ"ל שטופלו בהצלחה במשרדנו.

תביעות רשלנות בהריון שגרמו לעובר לפגיעה מיותרת

במשרדנו מנוהלות תביעות שונות של רשלנות רפואית בהריון שהתבטאה בכך שבמהלך מעקב ההריון לא זוהתה (או זוהתה ולא קיבלה התייחסות מתאימה) פתולוגיה אימהית או עוברית (למשל: תופעה של פיגור גדילה תוך רחמי [IUGR] שהלכה והחמירה או תופעה של רעלת הריון שהלכה והחריפה).

כתוצאה מכך, לא אובחנה בזמן מצוקה עוברית שהלכה והחריפה על רקע אותה פתולוגיה, חילוצו של העובר נעשה באיחור, וכאשר הוא כבר חולץ, הוא היה במצב קשה, וסבל בהמשך מפגיעה מוחית בלתי הפיכה, ובפרט שיתוק מוחין – CP  – ונכות מוטורית וקוגניטיבית.

ויודגש: המשותף לכל התביעות הנ"ל הינו שלולא אותה רשלנות רפואית, ואילו היו מקדימים ומחלצים את העובר מהרחם, ניתן היה למנוע את הפגיעה שנגרמה לו.

תביעות רשלנות בהריון שגרמו לעובר למוות מיותר

לצד האמור, מנוהלות במשרדנו תביעות של רשלנות רפואית בהריון שהובילו לפטירה עוברית (לידה שקטה), כלומר למצב שבו התינוק נפטר עוד ברחם אמו.

כך, טופלה במשרדנו תביעה של אשה שסבלה במהלך ההריון מכולסטזיס של הריון, וילדה בסופו של דבר עובר מת בשבוע 33 להריון בשל כך שבביה"ח לא ניתנה התייחסות מתאימה לסיכון העוברי המוגבר שנגזר מסיטואציה זו.

תביעה תקדימית נוספת של פטירה עוברית שמטופלת במשרדנו נוגעת לאשה שהרתה לראשונה בסמוך לגיל 40, וששוחררה מהמיון המיילדותי בשבוע 39+ למרות שפנתה לשם בשל תחושה מופחתת של תנועות עובר, ולמרות שבגיל אימהי מבוגר הסיכון לפטירה עוברית גבוה משמעותית.

בשיחרורה מהמיון נאמר לאשה ש"הכל תקין" והיא התבקשה לחזור לביקורת בחלוף 3 ימים, מבלי שהובא לידיעתה דבר בנוגע לסיכון המוגבר שבו נמצא עוברה, ומבלי שהועמדה בפניה ולו האופציה להתאשפז לייזום לידה או למעקב.

כאשר היא חזרה למיון המיילדותי, לאחר יומיים, נתברר כי בינתיים העוברית נפטרה ברחמה.

פסה"ד בתיק תקדימי זה, שעניינו בהתייחסות להריון של נשים מבוגרות, אמור להינתן בכל יום.

זה המקום לציין כי במסגרת אחד התיקים הנ"ל שטופלו במשרדנו נפסק לזכות ההורים סכום הפיצוי הגבוה ביותר שנפסק עד היום בישראל עבור פטירה של עובר.

תביעות רשלנות בהריון מסוג הולדה בעוולה

רבות מהתביעות שעניינן רשלנות רפואית בהריון נוגעות לסיטואציה שבה האם (או בן זוגה) אינה מופנית במהלך ההריון לביצוע בדיקה רלבנטית או אינה מקבלת מידע על אפשרותה לבצע בדיקה רלבנטית וחשובה (ולו באופן פרטי), כשלאחר הלידה מתברר כי באותה בדיקה היה כדי לזהות אצל העובר מום או תסמונת חשוכי מרפא.

במקרים אחרים, האם מבצעת במהלך ההריון את הבדיקה הרלבנטית, אלא שבדיעבד מתברר כי הבדיקה לא פוענחה או לא בוצעה כנדרש, ולפיכך הניבה תוצאה שגויה. בנסיבות אלו, ובשל תוצאת הבדיקה השגויה, נמנע מההורים מלדעת, כבר במהלך ההריון, על כך שילדם חולה במחלה או לוקה במום חשוך מרפא, וממילא נמנעה מהם את הזכות להחליט להפסיק את ההריון ולמנוע את לידתו לעולם של ילד עם פגיעה כנ"ל.

להלן מס' דוגמאות של תביעות רשלנות רפואית כנ"ל, תביעות שנקראות תביעות הולדה בעוולה, שטופלו על ידינו.

תביעת רשלנות בהריון שגרמה ללידת תינוקת פגועת CMV

במקרה של התביעה הנ"ל שמטופלת במשרדנו, הרופא שביצע את מעקב ההריון נמנע מלהפנות אשה לבדיקת דם סרולוגית ל-CMV וזאת למרות נסיבות רלבנטיות לעניין זה, ובכללן: (א) בדיקות קודמות שהצביעו על כך שמדובר באשה שהינה סרונגטיבית ל-CMV; (ב) מדובר באשה שמטפלת בבית בילדה בת שנתיים ושככזו חשופה במיוחד לסיכון בהידבקות ראשונית ב-CMV; (ג) היתה לאשה מחלת חום במהלך ההריון; (ד) בטרימסטר האחרון להריון אובחן פיגור גדילה תוך רחמי ומיעוט מי שפיר. לאחר הלידה התינוקת נכשלה בבדיקות סקר שמיעה, ואז נתברר כי היא נדבקה מאמה ב-CMV במהלך ההריון, וכי בשל האמור היא סובלת מחירשות ומפגיעה נוירולוגית.

התביעה במקרה זה הינה תביעת ההורים שמתבססת על הטענה שלולא אותה רשלנות רפואית בהריון, היתה מאובחנת העובדה שהאם נדבקה בסמוך לתחילת ההריון ב-CMV, וכי הנגיף עבר ממנה לעוברית, וכי בשל הפרוגנוזה העוברית הקשה בנסיבות כנ"ל, ההורים היו מפסיקים את ההריון.

תביעת רשלנות בהריון שגרמה להולדת ילדים עם X שביר

במשרדנו טופלו עד היום בהצלחה מס' תביעות של הורים שלהם נולדו, עקב רשלנות רפואית בהריון, ילדים עם תסמונת X  שביר. במקרה אחד המדובר היה באשה, שלה אחות צעירה עם עיכוב ובעיות פסיכומוטוריות, אינה מופנית במהלך ההריון לבדיקה אבחנתית לתסמונת X שביר, ואף אינה מקבלת מהרופא שלה ולו מידע בנוגע לאפשרות לבצע באופן פרטי בדיקת סקר שתאבחן אם היא נשאית של התסמונת הנ"ל (הבהרה: בתקופה שבה נעשה אותו מעקב הריון, בדיקת הסקר לתסמונת X שביר טרם הוכנסה לסל הבריאות). לאחר הלידה מתברר כי הילד שנולד חולה בתסמונת X שביר, וכי כתוצאה מכך הוא סובל ממפיגור מוחי ומאוטיזם.

התביעה שהגשנו במקרה זה נתבססה על הטענה שאלמלא אותה רשלנות רפואית בהריון, היותה של האם נשאית של תסמונת ה-X השביר, והיותו של העובר חולה בתסמונת היו מאובחנים כבר במהלך ההריון, כשבנסיבות אלו האם היתה מפסיקה את ההריון מונעת ע"י כך את הולדתו לעולם של בנה הלוקה בפיגור.

במקרה נוסף, המדובר היה באשה שבצעה במהלך ההריון בדיקה גנטית שתאבחן אם הינה נשאית של תסמונת X שביר. תוצאת הבדיקה היתה תקינה, ובהסתמך עליה לא בוצעה לאשה בדיקת מי שפיר על מנת לזהות אם עובריה חולים בתסמונת גנטית זו. בדיעבד, שנים לאחר הלידה, משנתברר כי העוברים שנולדו סובלים מתסמונת X שביר, נתברר כי תוצאת הבדיקה הגנטית הנ"ל שבוצעה לאשה במהלך הריונם, היה שגויה.

תביעת רשלנות בהריון שגרמה להולדת ילד עם תלסמיה

אחת מתביעות ההולדה בעוולה שנוהלו בהקשר זה ע"י משרדנו עסקה בבדיקת מי שפיר שבוצעה כדי לבדוק אם העובר חולה במחלת תלסמיה (הצורך בביצוע הבדיקה התעורר עקב המידע כי שני ההורים נשאי תלסמיה).

תוצאת הבדיקה היתה תקינה, כלומר העובר נמצא בריא. בפועל, מספר חודשים לאחר הלידה התברר כי הוא חולה בתלסמיה, וכי בשל כשל בביצוע בדיקת המעבדה, תשובתה היתה שגויה.

משרדנו הגיש בשם ההורים תביעת רשלנות רפואית בהריון בהתבסס על הטענה כי לולא הבדיקה השגויה, ההורים היו מפסיקים את ההריון.

תביעות רשלנות בהריון בביצוע סקירת מערכות או MRI של מוח העובר

רבות מתביעות רשלנות רפואית בהריון שמטופלות במשרדנו נוגעות לרשלנות בביצוע בדיקות הדמיה הריוניות – בין שהמדובר ברשלנות בביצוע בדיקת אולטרא סאונד של סקירת מערכות ובין שהמדובר ברשלנות בביצוע בדיקת MRI של מוח העובר.

הבסיס המשותף לאותן תביעות הינו הטענה לכשל בביצוע או בפענוח בדיקת ההדמיה הרלבנטית, כשל שהביא לכך שהרופא פספס אבחנת מום עוברי, וממילא מנע מההורים מלהחליט אם רצונם להמשיך את ההריון ולהביא לעולם ילד עם פגיעה משמעותית, אם לאו.

חלק נכבד מהתביעות הנ"ל שטופלו במשרדנו נגעו למומים מוחיים מבניים שהוחמצו בשל רשלנות רפואית בביצוע או בפענוח סקירת מערכות או MRI של מוח העובר.

תביעות אחרות שטופלו בהקשר זה במשרדנו עסקו במומים גופניים אחרים, שהוחמצו אף הם בשל רשלנות בביצוע או בפענוח בדיקות הדמיה כנ"ל (דוגמת מיקרוטיה או תסמונות גנטיות שמערבות עיוות של איזה מאיברי הגוף).

תביעות רשלנות רפואית בהריון של המשרד

ומאמרים בנושא