מחלות גנטיות בהריון

משרדנו מייצג נשים אשר קיים חשד לרשלנות רפואית במעקב ההריון שלהן, שהוביל ללידת ילדים עם מחלות גנטיות. הרשלנות במקרים אלו יכולה להתבטא באי הפניה לבדיקה גנטית שאליה צריך היה להפנות בנסיבות או באי יידוע של ההורים לגבי האופציה לבצע בדיקה גנטית כזו או אחרת או בביצוע רשלני של בדיקה גנטית.

כיצד מגלים מחלות גנטיות

הגורם שמבצע את מעקב ההריון (בין שמדובר ברופא הנשים בין שמדובר במרפאת הקופה ובין שמדובר במרפאת טיפת החלב שאצלם מתנהל מעקב ההריון) אחראי להפנות את האשה/הבעל לביצוע בדיקות גנטיות רלבנטיות במהלך או לפני ההריון, ליידע אותם לגבי האופציה לבצע באופן פרטי בדיקות גנטיות נוספות אשר אינן ב"סל הבריאות", ולהפנותם ליעוץ גנטי במקרים המתאימים. מטרת הבדיקות הגנטיות, היא לאתר נשאות למחלות גנטיות תורשתיות בקרב בני הזוג, בכדי למנוע לידת תינוק החולה במחלות אלו. רשלנות רפואית בנסיבות אלו עלולה לגרום ללידת ילד חולה במחלה גנטית קשה וחשוכת מרפא. הסקר הראשוני מנתח את ארצות המוצא של בני הזוג יחד עם מחלות רקע של בני המשפחה, ומעלה פלט מחלות גנטיות אפשריות וקיימות, אותן ניתן לבדוק באמצעות בדיקות של מי מבני הזוג. גם אם ההורים בריאים לחלוטין, ייתכן והם נושאים בגופם מוטציות של גנים העלולים לגרום למחלות קשות, ועל כן יש לבדוק בקפידה, לאבחן ולאתר את אותם נשאים סמויים של המחלות הגנטיות. במידה ומתברר ההורים נשאים של מחלה גנטית מסוימת, או אז ניתן יעוץ גנטי מתאים. במידה ומדובר בהריון קיים תבוצע בדיקת שתשלול או תאבחן את המחלה אצל העובר, ותיבחן האפשרות להפסיק את ההריון במקרה שיתברר כי העובר חולה במחלה. במקביל, תינתן לבני הזוג האפשרות להבטיח כי כל הריון נוסף יכלול רק עובר שאינו חולה במחלה וזאת באמצעות שילוב בין הפריית מבחנה וטכניקת PGD.

תביעת רשלנות – מחלות גנטיות

משרדנו עוסק במקרים בהם רשלנות רפואית בהריון גרמה ללידת ילדים עם מומים מולדים או מחלות גנטיות חמורות כגון: תסמונת דאון, סיסטיק פיברוזיס, X שביר, תסמונת קוסטף, דיסאוטונומיה משפחתית, קנוואן sma וכיוצ"ב. בחלק מן המקרים, הנשים לא הופנו לייעוץ גנטי או לביצוע בדיקה גנטית מסוימת הגם שצריך היה להפנותן. בחלק אחר מהמקרים לנשים לא נמסר במהלך ההריון מידע שצריך היה למסור בנוגע לאפשרות לבצע בדיקות גנטיות רלבנטיות באופן פרטי. בחלק אחר מהתיקים המדובר בביצוע רשלני של בדיקה גנטית שהוביל לתוצאה תקינה ושגויה. כאשר נולד תינוק עם מחלה גנטית קשה הנובעת מהיעדר בדיקות מקדימות ומעקב לא תקין ונכון של הריון, גם הילד וגם הוריו מתמודדים עם מציאות קשה ולא פשוטה הכוללת טיפולים ואבחונים רבים. התמודדות זו מצריכה מימון רב וגיוס משאבים עצומים, אשר לרוב, הוריו של הילד מתקשים להתמודד עם המציאות הקשה שנכפתה עליהם, בהיבט הנפשי, הפיזי, הכלכלי והמשפחתי כאחד.

דוגמאות לתביעות בנושא מחלות גנטיות שטופלו ע"י המשרד:

הבדיקה הגנטית יצאה תקינה אך הקטין נולד עם מחלה תורשתית >> פיצוי בתביעת רשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה של ילדה עם תסמונת גנטית – X שביר >>