מה היקף אחריות הרופא שאצלו מתבצע מעקב ההריון?

תוכן עניינים

קטגורית מאמרים: רשלנות רפואית בהריון

בתיק ע"א 237/11 נדונה בבית המשפט העליון תביעת על רשלנות רפואית בהריון שבמסגרתה נדרש בית המשפט להכריע בשאלת היקף אחריותו של רופא הנשים המטפל שאצלו נערך מעקב ההריון אל מול אחריותו של הרופא/הגורם המקצועי שאליו נשלחת במהלך ההריון האם לביצוע בדיקה כזו או אחרת.

להלן העובדות שעמדו בבסיס תביעה זו שעניינה רשלנות בהריון:

  • מדובר בהריון שבמהלכו אבחן הרופא המטפל של האישה ממצא באולטרה סאונד שהחשיד כי העובר לוקה במום של מיקרוצפליה (ראש קטן). בשל האמור, רופא הנשים המטפל היפנה את האישה לביצוע בדיקת אולטרה סאונד אצל מנהל יחידת האולטרה סאונד בביה"ח "העמק".
  • ממצאי בדיקת האולטרה סאונד שבוצעו לאשה ע"י מנהל יחידת האולטרה סאונד ב"העמק", הצביעו גם הם על חשד לקיומו של מום מסוג מיקרוצפליה. תוצאותיה של בדיקה זו נשלחו לרופא הנשים המטפל של האשה.
  • רופא הנשים המטפל של האשה לא נתן לה הסבר בנוגע למשמעות הממצאים, וממילא לא פרש בפניה את האפשרויות שעומדות בפניה, ובפרט את האפשרות להפסיק את ההריון ולקבל לצורך כך אישור מועדה להפסקת הריון.
  • ההריון הסתיים בכך שהאשה ילדה תינוק, שאובחן לאחר הלידה כמי שסובל ממומים שונים ובהם מיקרוצפליה, ליקוי בגדילה ובעיות בהתפתחות.

בנסיבות אלו, הוגשה תביעה על רשלנות רפואית בהריון. תביעה זו הופנתה בראש לרופא הנשים המטפל של האשה שעקב אחר ההריון, והיא הסתיימה בהסכם פשרה שבמסגרתו שילמה חב' הביטוח של אותו רופאפיצוי בסך של 3,250,000 ₪ בגין אותה רשלנות רפואית בהריון.

לאחר שהושג הסכם הפשרה הנ"ל נתעורר הצורך להכריע בתביעה (הודעת צד שלישי) שהגיש רופא הנשים המטפל נגד ביה"ח "העמק" (שירותי בריאות כללית), ושבמסגרתה ביקש רופא הנשים המטפל להטיל בנסיבות הענין ולו חלק מהאחריות על ביה"ח 'העמק'.

הכרעה זו הגיעה עד לבית המשפט העליון. בפסק דינו, שבמסגרתו נסתיימה תביעה זו של רשלנות רפואית בהריון, נקבע כדלקמן:

  • באופן עקרוני, הרופא המטפל, שאצלו מתבצע מעקב ההריון, הוא גם שאחראי לרכז אצלו את תוצאות הבדיקות השונות שאליהן מופנית האישה במהלך הריונה, ולאחר מכן למסור לאשה הסבר ומידע מלאים בנוגע לתוצאות הבדיקות הנ"ל, משמעותן, והאפשרויות הרלבנטיות שעומדות בפני האשה.
  • הגורם המקצועי שאליו מופנית האשה במהלך ההריון לביצוע בדיקה ספציפית (בין אם זה רופא שמבצע בדיקת אולטרה סאונד ובין מכון או גורם אחר) אחראי לביצוע הבדיקה באופן מקצועי, כמו גם על העברת תשובת הבדיקה לרופא המטפל שעוקב אחר ההריון.

לגבי היקף אחריותו של הגורם המקצועי הנ"ל לתת בעצמו לאשה הסבר מלא, ומידע, בנוגע לתוצאות הבדיקה ומשמעויותיה, נקבע כי באמור יש להכריע בכל מקרה לגופו, ולצורך כך יש להביא בחשבון בין היתר את סוג הבדיקה, ואת השאלה אם הבודק הינו רופא או לא.

עוד עשוי לעניין אותך

פשרה, תביעה

סיום בפשרה של שני תיקי קרע דרגה 4 בלידה

השבוע הסתיימו בפשרה במשרדנו שתי תביעות רשלנות רפואית בלידה שעסקו בקרע דרגה 4 שנגרם ליולדת במהלך הלידה.
תביעה

תביעה חדשה - הזיהום לא אובחן, והחולה נפטר

בימים אלה משרדנו הגיש תביעת רשלנות רפואית בנוגע למטופל, שנפטר בגיל 54 בלבד בשל אי-אבחון זיהום אלים בגופו. כתוצאה מאותה רשלנות רפואית באבחון, הטיפול החל...
פסק דין, תביעה

שוחרר מביה"ח לפני שתשובת התרבית התקבלה, ונפטר

לדימיר אושפז בביה"ח לצורך ניתוח מעקפים בלב. מהלך החלמתו בביה"ח היה תקין, אלא ששמונה ימים לאחר הניתוח חומו עלה...