סקירת מערכות מורחבת וסקירת אצבעות העובר

תוכן עניינים

ע"א 8075/08 הילה היימברג ואח' נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ואח', תק-על 2011(1), 3134

להלן תמצית העובדות שנידונו בערעור זה על רשלנות בהריון. המערערת שנכנסה להריון עם תאומים בשנת 1996, ביצעה במהלך ההריון בדיקות אולטרא סאונד שונות, ובהן בדיקה פרטית של סקירת מערכות מורחבת אצל פרופ' שמחה יגל. בדו"ח הסקירה, שנמסר לידיה לאחר ביצועה, צוין, בין היתר, כי במהלכה נסקרו "כפות ידיים וכפות רגליים". בסוף הדו"ח צוין כי אם לא נכתב אחרת, הרי שהבדיקה לא כללה ספירה של כל אצבעות הידיים והרגליים.

ההריון נמשך, כשבשבוע ה-37 להריון נולדו למערערת תאום זכר בריא, ותאומה שחסרה 4 אצבעות בכף ידה השמאלית.

הוריה של אותה תאומה הגישו בנסיבות המתוארות תביעת רשלנות רפואית (בשמם שלהם ובשמה שלה), ובמסגרתה תבעו פיצוי בגין נזקיה בטוענם כי פרופ' יגל הפר בנסיבות הענין את חובת הזהירות שלו, ואת חובותיו החוזיות, וכי לידתה בנסיבות הענין של התאומה היתה "לידה בעוולה".

התביעה הנ"ל נדחתה ע"י ביהמ"ש המחוזי בי-ם, וכך גם הערעור שהוגש מטעמם של ההורים לבית המשפט העליון באמצעות עורך דין רשלנות רפואית.

להלן, בתמצית, נימוקי ההכרעה שהביאו לדחיית התביעה והערעור:

ראשית נקבע כי למרות ש"סקירת מערכות מורחבת" (המבוצעת באופן פרטי) אמורה לכלול סקירה של איברים שונים אשר אינם נכללים במסגרת "הסקירה הבסיסית" (המבוצעת במסגרת רפואה ציבורית), הרי שבהיעדר קיומם של גורמי סיכון שנוגעים פרטנית לאצבעות העובר, אין זה מחובתו המקצועית של הרופא שמבצע סקירת מערכות מורחבת לספור במסגרתה את אצבעות העובר. מן ההיבט "הנזיקי" של הדברים, רופא שיימנע מלבצע במסגרת סקירת מערכות מורחבת ופרטית ספירה כאמור של אצבעות העובר, בהיעדר גורמי סיכון פרטניים שמשליכים לענין זה, לא ייחשב רשלן. בית המשפט העליון ציין כי אישוש לעמדה זו ניתן למצוא בנייר עמדה מס' 13 של האיגוד הישראלי למיילדות ולגניקולוגיה שבו נכתב מפורשות כי סקירת מערכות מורחבת אינה כוללת את אצבעות העובר. יש להדגיש כי מפסק דינו של בית המשפט העליון עולה כי התמונה תהא שונה בנסיבות שבהן קיימים גורמי סיכון לחסר או מום באצבעות העובר, ולחילופין בנסיבות שבהן ביצועה של בדיקה זו נדון והתבקש פרטנית ע"י האם.

מכאן המשיך והתייחס בית המשפט העליון להיבט "החוזי" של הדברים, ולשאלה – האם בנסיבות הענין יש לומר כי פרופ' יגל הפר את מחויבותיו החוזיות כלפי האם או את חובת הגילוי שלו כלפיה. בית המשפט השיב אף על שאלה זו בשלילה, בקובעו כי מרגע שבדו"ח הסקירה של פרופ' יגל נכתב מפורשות כי הסקירה שבוצעה על ידו לא כללה סקירה של אצבעות העובר, אין לקבל את הטענה כי היה עליו למסור לאם הסבר כאמור גם בע"פ.

עוד עשוי לעניין אותך

רשלנות רפואית בטיפול

מערכת הבריאות – מבט על   מערכת הבריאות בישראל הינה בין הטובות בעולם המערבי. עפ"י מדדי התוצאות, כדוגמת תוחלת חיים כללית , שיעור תמות תינוקות,...
פסק דין, תביעה

רשלנות רפואית בהשגחת בית חולים על מטופלת שנפלה במהלך אשפוזה

תביעת רשלנות רפואית שעניינה פטירתה של מאושפזת מבוגרת, בעקבות נפילה שארעה במהלך אישפוזה בבית חולים כאשר לא היתה תחת השגחה ראויה במקביל למתן תרופה שאינה מתאימה...

היפרדות שיליה שהסתיימה בפטירת עובר

להלן פרטים בנוגע לתביעה חדשה שענינה רשלנות רפואית באבחון בזמן לידה שעליה אנו עובדים בימים אלו. עובדות המקרה מדובר באשה שפנתה לביה"ח בשבוע ה-34 להריון...